Inloopavonden goed bezocht


In oktober zijn de inloopavonden, in samenwerking met KPN, goed bezocht. Deze keer werden de avonden op buitenlocaties georganiseerd, in verband met de geldende corona maatregelen. Veel bewoners hebben interesse getoond in een aansluiting van Getnet en in diensten van provider KPN. Bent u niet in de gelegenheid geweest en heeft u vragen? Neem dan contact op via info@getnet.nl of 088-2013 900. 

Update

Het project is helaas aan een vertraging onderhevig. Kort samengevat is de vertraging het gevolg van complicaties in de engineering (door de complexiteit van het gebied), relatief veel issues inzake bodemverontreiniging en vertraging in de afstemming met de netwerkbeheerder & providers. Gezien de lange doorlooptijd van een aantal processen, koersen wij af op oplevering van het netwerk/activering diensten in september 2021.  

We realiseren ons dat dit een tegenvaller is. Veel bewoners en ondernemers in dit gebied kijken uit naar de komst van glasvezel. Getnet zal zich inspannen om uw glasvezelverbinding binnen genoemde termijn te realiseren.

Inloopavonden 5 en 7 oktober

U bent van harte welkom tijdens één van onze inloopavonden. Wij beantwoorden graag al uw vragen over de aanleg van glasvezel.

KPN is met een informatiebus aanwezig om al uw vragen over glasvezelabonnementen te beantwoorden. Heeft u zich nog niet ingeschreven? Wij helpen u ter plaatse graag met uw inschrijving.

Maandag 5 oktober: inloop van 17.00 – 20.00 uur op de parkeerplaats van De Emergohal, Langs de Akker 3

Woensdag 7 oktober: inloop van 17.00 -20.00 uur op de parkeerplaats van De Wijnschuur, Amsteldijk Zuid 180D

U hoeft zich niet aan te melden voor deze avonden. U kunt elk moment tussen 17.00 en 20.00 uur langs komen om uw vraag te stellen aan een van onze medewerkers. Er is geen centrale presentatie. Uiteraard houden wij rekening met de geldende regels ivm het coronavirus.

Graag tot dan!

update planning

Schouw

Vanaf 21 september gaan onze glasvezel voorbereiders alle ingeschreven adressen langs voor de zogenaamde ‘schouw’. Een eerste bezoek zal spontaan en dus niet ingepland zijn. Mocht onze medewerker u niet thuis treffen, zal hij een ‘niet-thuis-kaart’ achterlaten met contactgegevens. U wordt dan verzocht een afspraak te maken voor een gepland bezoek. U herkent onze medewerker aan de Getnet kleding en Getnet company card met foto en persoonsgegevens.

Bij de schouw bekijkt onze medewerker de specifieke situatie van uw woning of bedrijf. De medewerker bekijkt wat de beste plek is voor het glasvezel-aansluitpunt en welke bijzonderheden er eventueel zijn bij de aanleg van erfgrens tot gevel. Alle informatie wordt nauwkeurig opgeslagen in ons systeem zodat deze beschikbaar is zodra we gaan aanleggen. Door het plaatsen van uw handtekening gaat uw akkoord met de wijze van aanleg zoals tijdens de schouw besproken en vastgelegd. De schouw duurt maximaal 30 minuten.

Corona maatregelen

Uiteraard houden onze medewerkers zich aan de richtlijnen van het RIVM inzake het Coronavirus. Zij zullen voor en na het bezoek hun handen ontsmetten en houden zich aan de regel van 1,5 meter afstand. Medewerkers met (lichte) klachten worden uiteraard niet ingezet. Wanneer u dit wenst kan de medewerker een mondkapje dragen gedurende de tijd dat hij in de woning is.

Graafwerkzaamheden

Begin oktober zullen de eerste graafwerkzaamheden plaatsvinden. Zodra bekend is in welk gebied/welke straat we als eerst gaan werken, worden betreffende bewoners hier via een brief en later flyer over geïnformeerd. De planning is nog steeds om de glasvezelaansluitingen in het eerste kwartaal van 2021 te activeren. We zullen u regelmatig via e-mail en onze website op de hoogte houden van de voortgang en de planning.

Actie!

Als gevolg van corona starten we 3 maanden later met de aanleg. Een mooi voordeel: je hebt nog een extra kans om je in te schrijven voor een aansluiting! Daarnaast hebben we een leuke actie, waarbij we samenwerken met lokale ondernemer De Wijnschuur.

Schrijf je voor 10 juli a.s. in op deze website en ontvang een voucher voor een prachtig wijnpakket van De Wijnschuur in Nes aan de Amstel. Meer weten over De Wijnschuur? Neem dan een kijkje op http://www.dewijnschuur.nl

Planning aanleg netwerk

Hierbij informeren we u over de voortgang van de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Amstelveen.

Medio maart hebben wij u geïnformeerd dat de corona crisis gevolgen zou hebben voor de planning. In de afgelopen periode is er hard gewerkt om de vertraging zo beperkt mogelijk te houden. Dit is gelukt; we kunnen u hierbij informeren dat we slechts 3 maanden later starten met de graafwerkzaamheden dan oorspronkelijk gepland. 

Wat is er in de afgelopen periode gebeurd? 

 • Het netwerkontwerp is getekend door onze engineers.
 • Alle straten zijn door ons team uitgebreid bekeken en beoordeeld op graafroutes.
 • Er is een planning gemaakt met aannemer Terrado Networks.
 • Er is gestart met de afstemming met de diverse vergunning verlenende instanties zoals de gemeente en het waterschap.
 • De voortgang van het hele project is besproken met de bewoners projectgroep; https://www.snelinternet-amstelveen.nl/ambassadeurs

De planning van de aanleg van het glasvezelnetwerk:

 • Medio juli nemen we contact met u op voor het maken van een afspraak voor de schouw. Hierbij gaan we, samen met u, de wijze van aanleg over uw perceel tot in uw huis beoordelen.
 • Het schouwen zal plaatsvinden in de periode medio augustus – begin september.
 • Vanaf begin september starten de graafwerkzaamheden.
 • In het najaar kunt u aanbiedingen van de serviceproviders verwachten.
 • Vanaf februari 2021 sluiten we de woningen aan.
 • Vanaf februari 2021 kunt u uw glasvezel abonnement in laten gaan.

Het is een realistische planning, maar natuurlijk altijd onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden of tegenslagen. 

Vragen?

Wij zijn verheugd u meer duidelijkheid te hebben gegeven over uw toekomstige glasvezelaansluiting. We begrijpen goed dat u graag zo snel mogelijk van de voordelen van glasvezel wilt profiteren. Getnet spant zich dan ook in om dit zo snel en zorgvuldig mogelijk te realiseren.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op via info@getnet.nl of 088-2013 900.