Update

Het project is helaas aan een vertraging onderhevig. Kort samengevat is de vertraging het gevolg van complicaties in de engineering (door de complexiteit van het gebied), relatief veel issues inzake bodemverontreiniging en vertraging in de afstemming met de netwerkbeheerder & providers. Gezien de lange doorlooptijd van een aantal processen, koersen wij af op oplevering van het netwerk/activering diensten in september 2021.  

We realiseren ons dat dit een tegenvaller is. Veel bewoners en ondernemers in dit gebied kijken uit naar de komst van glasvezel. Getnet zal zich inspannen om uw glasvezelverbinding binnen genoemde termijn te realiseren.