update planning

Schouw

Vanaf 21 september gaan onze glasvezel voorbereiders alle ingeschreven adressen langs voor de zogenaamde ‘schouw’. Een eerste bezoek zal spontaan en dus niet ingepland zijn. Mocht onze medewerker u niet thuis treffen, zal hij een ‘niet-thuis-kaart’ achterlaten met contactgegevens. U wordt dan verzocht een afspraak te maken voor een gepland bezoek. U herkent onze medewerker aan de Getnet kleding en Getnet company card met foto en persoonsgegevens.

Bij de schouw bekijkt onze medewerker de specifieke situatie van uw woning of bedrijf. De medewerker bekijkt wat de beste plek is voor het glasvezel-aansluitpunt en welke bijzonderheden er eventueel zijn bij de aanleg van erfgrens tot gevel. Alle informatie wordt nauwkeurig opgeslagen in ons systeem zodat deze beschikbaar is zodra we gaan aanleggen. Door het plaatsen van uw handtekening gaat uw akkoord met de wijze van aanleg zoals tijdens de schouw besproken en vastgelegd. De schouw duurt maximaal 30 minuten.

Corona maatregelen

Uiteraard houden onze medewerkers zich aan de richtlijnen van het RIVM inzake het Coronavirus. Zij zullen voor en na het bezoek hun handen ontsmetten en houden zich aan de regel van 1,5 meter afstand. Medewerkers met (lichte) klachten worden uiteraard niet ingezet. Wanneer u dit wenst kan de medewerker een mondkapje dragen gedurende de tijd dat hij in de woning is.

Graafwerkzaamheden

Begin oktober zullen de eerste graafwerkzaamheden plaatsvinden. Zodra bekend is in welk gebied/welke straat we als eerst gaan werken, worden betreffende bewoners hier via een brief en later flyer over geïnformeerd. De planning is nog steeds om de glasvezelaansluitingen in het eerste kwartaal van 2021 te activeren. We zullen u regelmatig via e-mail en onze website op de hoogte houden van de voortgang en de planning.